413072102

Rekrutacja

 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego przedłużona do 27 kwietnia 2020r.

 

Informujemy, że wstępne przyjmowanie nowych dzieci tych, które wcześniej nie uczęszczały do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzechowie odbywa się telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

·         Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014 – 2017 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

·         Wstępne postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie po kontakcie ze szkołą rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Kontakt odbywa się telefonicznie lub drogą mailową z panią Klaudią Baran –nauczycielką w Punkcie Przedszkolnym.

·         Rodzic w mailu lub telefonicznie wyraża chęć przyjęcia dziecka do PP lub kl.0 podając  imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, adres oraz numer swojego telefonu.

             Adres e-mail: klaudiabaran2@gmail.com

              Telefon do kontaktu: 519 661 062

  • Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach rekrutacji.
  • O wynikach rekrutacji powiadomimy telefonicznie lub wysyłając e-mail 30.04.2020r.
  • Stosowne dokumenty w wersji papierowej uzupełnimy w terminie późniejszym.