Projekt unijny „Rozwijamy kompetencje”

„Rozwijamy kompetencje”- Projekt w Szkole Podstawowej Brzechowie

 

   Projekt „Rozwijamy kompetencje” napisany dla Szkoły Podstawowej w Brzechowie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Brzechowa „Kuźnia Talentów” w ramach Konkursu nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-034/16 uzyskał  pozytywną ocenę i znalazł się wśród 10 projektów ocenionych z wyróżnieniem, wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

  Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie w roku szkolnym 2016/17, kwota dofinansowaniawynosi 118 522,50 PLN.

  W ramach projektu u uczniów z kl.I-VI będą kształtowane kompetencje kluczowe językowe (j. angielski), matematyczne, przyrodnicze. Odbywać  się będą także zajęcia specjalistyczne dla uczniów potrzebujących indywidualnego wsparcia. W ramach zajęć przyrodniczych przewidziano atrakcyjne wyjazdy naukowe do Geoparku, Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Ojcowskiego Parku Narodowego i Centrum Nauki Leonardo Da Vinci.

  Kształtowanie logicznego myślenia odbywać się będzie dodatkowo poprzez udział w Kole Edukacyjnych Gier, na którym będą wykorzystywane gry planszowe i multimedialne.

  Dla wszystkich nauczycieli przewidziano w projekcie 10 -godzinne szkolenie doskonalące umiejętności wykorzystywania w pracy z uczniem sprzętu i narzędzi TIK na 15 zakupionych dla szkoły tabletach.
            Na zakończenie projektu, w miesiącu  lipcu 2017r. uczniowie kl.4-6 będą mogli uczestniczyć  w 5-dniowym Obozie naukowym w Pieninach

Informację opracowała:    Dyrektor Szkoły w Brzechowie – Anna Wojnowska Burys 

 

Projekt unijny „Rozwijamy kompetencje”

[catlist name=”projekt-unijny-rozwijamy-kompetencje” date=yes ]