Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły: 

mgr Anna Wojnowska-Burys

Nauczyciele wychowania przedszkolnego: 

mgr Agnieszka Maciejewska 

mgr Klaudia Baran

mgr Barbara Wawrzeńczyk 

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego: 

mgr Ewelina Siejka 

mgr Renata Dziubek 

mgr Monika Jóźwik 

mgr Anna Cecot

Nauczyciel języka polskiego:

mgr Iwona Kwiatkowska – Żak

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Renata Dziubek 

mgr Anna Stępniewska

Nauczyciel historii: 

mgr Robert Telka

Nauczyciel religii: 

mgr Jowita Makuch

Nauczyciel techniki: 

mgr Anna Wojnowska – Burys

Nauczyciel matematyki:

mgr Małgorzata Maj

Nauczyciel przyrody, biologii, WDŻ, muzyki oraz plastyki:

mgr Małgorzata Bartyzel

Nauczyciel muzyki:

mgr Monika Jóźwik

Nauczyciel wychowania fizycznego:

mgr Maria Tarczyńska

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Iwona Kwiatkowska -Żak

Nauczyciel informatyki i fizyki:

mgr Piotr Burys 

Nauczyciel geografii: 

mgr Anna Cecot 

Nauczyciel chemii: 

mgr Ewa Giemza-Głodkowska

Nauczyciel języka niemieckiego: 

mgr Krzysztof Maj 

Nauczyciel świetlicy: 

mgr Anna Stępniewska