Stowarzyszenie „Kuźnia Talentów”

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Brzechowa „Kuźnia Talentów” prowadzi Szkołę Podstawową w Brzechowie.

Skład Zarządu Stowarzysznia:

Ewa Kwiecień – Prezes

Anna Wojnowska – Burys – Wiceprezes

Monika Borek – Skarbnik

Grzegorz Mazur – Sekretarz

Małgorzata Bielecka – Członek