Regulamin Organizowania i Prowadzenia Wycieczek Szkolnych

Wycieczka, to ulubiona forma spędzania wolnego czasu lub nauki przez uczniów. Aby spełniała swoje cele, była bezpieczna musi być dobrze zaplanowana i przemyślana. W prawidłowej organizacji wycieczki pomaga Regulamin Organizowania i Prowadzenia Wycieczek Szkolnych.