413072102

Zadanie 5. SZKOLENIE –TIK

16 i 17grudnia 2016r. w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Kuźnia Talentów” projektu „Rozwijamy kompetencje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich odbyło się 10-godzinne szkolenie „Wykorzystywanie sprzętu i narzędzi TIK w pracy z uczniem” dla wszystkich nauczycieli–13 osób(12K,1M) wg. autorskiego programu. Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej w Brzechowie z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w pracowni komputerowej oraz zakupionych w ramach projektu tabletów. Nauczyciele zdobywali umiejętności w zakresie wykorzystania TIK w pracy z uczniami, poznawali zasoby Internetu wyszukując ćwiczenia interaktywne z poszczególnych przedmiotów na przykładowych stronach internetowych, poznawali programy/narzędzia TIK przydatne do pracy z  uczniami.W wyniku szkolenia nastąpił wzrost umiejętności wykorzystywania TIK do pracy z uczniami u 12 nauczycielek i 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej w Brzechowie. Nabycie  kompetencji przez nauczycieli było zgodne z etapami: Etap I-Zakres, Etap II- Wzorzec, Etap III-Ocena, Etap IV- Porównanie.

Koordynator projektu