413072102

Ważny komunikat

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły i konieczność przygotowania placówki do egzaminu ósmoklasisty oraz obowiązujące przepisy, po przeprowadzonych konsultacjach z rodzicami, PUNKT PRZEDSZKOLNY, ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY, KLASY 1-3 w Szkole Podstawowej w Brzechowie pozostaną zamknięte do 7 czerwca 2020r.

Uruchamiamy od 25 maja możliwość KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH ZDALNYCH dla uczniów klasy 8 przed egzaminem, a od 1 czerwca możliwość indywidualnych zdalnych konsultacji dla uczniów klas 4-7 w celu poprawienia ocen. Zapisy u wychowawców klas. Taką decyzję podjęto we wszystkich szkołach w Gminie Daleszyce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzechowie 

Anna Wojnowska-Burys