413072102

Sympozjum naukowe

W piątek w ramach projektu unijnego „Rozwijamy kompetencje” odbyło się Sympozjum naukowe. Uczniowie najpierw przygotowali, a następnie skonsumowali ekologiczne poczęstunki. Każda z grup biorących udział w projekcie przedstawiła ciekawe eksperymenty oraz pokazy z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych.