413072102

Świetlica poleca

Gry bez prądu na kartce papieru! Polecają nauczyciele świetlicy 🙂 

 

Gra państwa- miasta
Zasady – grę rozpoczynamy od narysowania tabelki z podziałem na 6 kolumn (lub więcej). Gracze określają kategorie i wypisują je w kolumnach np. państwa, miasta, rzeki, zwierzęta, rośliny, marka samochodu, przedmioty, imiona.  Następnie jeden z graczy w pamięci wymienia alfabet a inny gracz w dowolnym momencie mówi „Stop”. Litera, na której przerwano wyliczanie, jest jednocześnie wybraną literą. Po wylosowaniu litery wszyscy wpisują do swoich kolumn słowa z kategorii zaczynające się na wybraną literę – można wprowadzić ograniczenie czasowe.

Przydzielanie punktów:
• jeśli jeden gracz wpisał słowo a pozostali nie, to otrzymuje on 20 punktów, natomiast pozostali gracze 0
• jeśli każdy z graczy wpisał inne słowo – wszyscy otrzymują po 15 punktów
• jeśli kilku graczy wymieniło to samo słowo –  otrzymają po 10 punktów.
• jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne – nie otrzymuje punktów

Karta przykładowa- można dodawać inne kategorie.

 

 

Kółko i krzyżyk
Zasady – gra rozgrywa się na planszy o 9 polach w podziale 3×3. Gracze naprzemiennie zaznaczają upatrzone pola symbolem kółko lub krzyżyk. Celem gry jest zaznaczenie 3 pól w jednej linii. 

Statki/Okręty
Zasady – każdy z graczy na kartce rysuje dwa kwadraty 10×10 kratek. Każde pole należy opisać z góry literami od A do J, natomiast z boku liczbami od 1 do 10.
Następnie gracze rozrysowują swoje statki: 1 pięciomasztowiec, 1 czteromasztowiec, 2 trójmasztowce, 2 dwumasztowce, 2-3 do czterech jednomasztowców. Statki rysujemy zgodnie z zasadą: każdy maszt jednego statku musi stykać się ze ścianką boczną kolejnego pola, nie można łączyć pól na ukos, ponadto statki nie mogą się też stykać.

Następnie gracze na przemian oddają strzały poprzez podanie współrzędnych statku np. A4.
– jeśli nie został trafiony żaden statek – gracz odpowiada „PUDŁO”;
– jeśli został trafiony statek, ale posiada jeszcze nie trafione maszty – gracz odpowiada „TRAFIONY”;
– jeśli został trafiony jednomasztowiec lub nastąpiło trafienie w ostatni sprawny maszt statku – gracz odpowiada „TRAFIONY ZATOPIONY!”

Po trzech strzałach role się odwracają. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy zatopi wszystkie statki. 

Piłkarzyki
Gra z piłką bez piłki.
Zasady – Na kartce rysujemy boisko o kształcie kwadratu – im większe ono będzie tym dłużej będzie trwała rozgrywka. Po dwóch przeciwległych bokach rysujemy bramki. Rozgrywkę zaczynamy od środka pola. Gracz rozpoczynający przykłada swój długopis do punktu środkowego i rysuje kreskę długą na jedną kratkę (poruszać można się po liniach kratek i po ich przekątnych). Po wykonaniu ruchu przychodzi kolej na drugiego gracza – tym razem to on rysuje na boisku kreskę. Ruchy są wykonywane naprzemienne aż ktoś zdobędzie gola lub piłka trafi w punkt bez możliwości ruchu. Grę wygrywa osoba, która jako pierwsza doprowadzi piłkę do bramki przeciwnika (i przekroczy linię bramkową). 

Wisielec

Zasady – pierwszy gracz wymyśla słowo, ujawniając za pomocą kresek liczbę tworzących je liter. Drugi z graczy stara się je odgadnąć podając litery. Za każdym razem kiedy mu się to uda, pierwszy gracz wyjawia w którym miejscu znajduje się odgadnięta litera, jeśli nie rysuje element symbolicznej szubienicy i wiszącego na niej ludzika – kreska po kreseczce. Jeśli gracz narysuje wisielca nim drugi odgadnie hasło, wygrywa. 

Piekło-Niebo lub Niebo-Piekło
Tak naprawdę nie wiem, czy można nazwać ją grą, czy raczej składanką lub układanką. To taka zabawa z origami – odpowiednio złożonej kartki papieru na której po jednej stronie oznaczone było piekło a druga niebo.
A na czym polegała zabawa?
Zabawkę nakładamy na palce i odpowiednio je rozchylając otwieramy raz piekło a raz niebo. Ta prosta zabawka mogła służyć np. do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub inaczej… obracało się układankę, raz otwierało, raz składało a druga osoba miała za zadanie zgadnąć co wypadnie – piekło, czy niebo. 

https://www.youtube.com/watch?v=i07cKHsC_lo#action=share 

Miłej zabawy! 🙂