413072102

Rozwijamy kompetencje w Brzechowie

W roku szkolnym 2016/17 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Brzechowa realizowało projekt „Rozwijamy kompetencje” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzechowie, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

W ramach projektu uczniowie/uczennice kl. I-VI uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe językowe z j. angielskiego, matematyczne, przyrodnicze. Zajęcia odbywały się w atmosferze zabawy i współpracy, z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, gier planszowych, komputerowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputerów, i zakupionych w ramach projektu 15 tabletach.

W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie uczestniczyli w wyjazdach naukowych do Geoparku w Kielcach, Ogrodu Botanicznego w Młodzawach Małych, Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, Ojcowskiego Parku Narodowego i Centrum Nauki Leonardo Da Vinci.

W terminie 3-8 lipca 2017r. dwudziestu sześciu uczniów wraz z wychowawcami uczestniczyło w obozie naukowym w Pieninach z zakwaterowaniem w Ochotnicy Dolnej. Każdy dzień rozpoczynał się „porannym rozruchem”, a później czekały obozowiczów atrakcyjne zajęcia na organizowanych wyjazdach naukowych. Zdobyliśmy najwyższy szczyt w Peninach –Trzy Korony, byliśmy w malowniczym Wąwozie Homole. Największą atrakcją był jednak spływ Dunajcem tratwami z flisakami na trasie Sromowce-Kąty do Szczawnicy trwający 2,5 godz., w czasie którego podziwialiśmy piękny krajobraz, faunę i florę Pienińskiego Parku Narodowego. W kolejnym dniu wjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Palenicę, skąd szczytami przeszliśmy do Wysokiego Wierchu- kolejny szczyt zaliczony. Mieliśmy także okazję zwiedzić elektrownię wodną w Niedzicy i posłuchać ciekawej historii jej powstania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nie brakowało tez atrakcyjnych rozrywek w naszym ośrodku: dyskoteka, ognisko, gry sportowe na boisku, oglądanie filmu i gry planszowe na świetlicy. W ostatnie popołudnie odbyło się podsumowanie całego obozu w atrakcyjnej formie zabaw, zagadek i drobnych upominków wyróżniającym się obozowiczom.

Anna Burys