413072102

„Rodzic kontra koronawirus”

Resort zdrowia przygotował szybką nowelizację rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z pandemii koronawirusa. W przedstawionym dokumencie precyzuje, w jakich miejscach od 16 kwietnia trzeba będzie nosić maseczki ochronne. 

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii liberalizuje zasady stosowania maseczek ochronnych, jakie oficjalnie mają wejść w życie od czwartku (16 kwietnia). 

Kto nie będzie musiał nosić maseczki ochronnej?
Zgodnie z przedstawionym 14 kwietnia projektem ze stosowania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej zwolnione będą:

  • dzieci poniżej czwartego roku życia, 
  • osoby mające problemy z oddychaniem, które nie pozwalają im na zakrywanie ust lub nosa,
  • osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Gdzie należy stosować maseczki?

Resort doprecyzował również miejsca, gdzie obywatele będą zobligowani do zakrywania ust i nosa. Przepisy, które mają wejść w życie 16 kwietnia, dotyczyć będą m.in.:

  • środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • miejsc ogólnodostępnych, w tym dróg i placów, obiektów kultu religijnego, obiektów handlowych, placówek handlowych i targowisk; 
  • szeroko rozumianych terenów zieleni m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także terenu plaż; 
  • terenów leśnych, a w szczególności parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania. 

Obowiązek zdjęcia maseczki podczas legitymowania

W rozporządzeniu zastrzeżono, że w przypadku legitymowania osoby i w celu określenia jej tożsamości – osoba nosząca maseczkę lub przyłbicę może zostać poproszona o jej zdjęcie.