413072102

Poznajemy flore

W ramach projektu „Rozwijamy kompetencje” odbyło się 20 godzin zajęć „Poznajemy florę”. Grupa 10 uczniów rozwijała kompetencje przyrodnicze poprzez poznanie życia roślin. Uczniowie oglądali film dotyczący życia roślin i założyli ogródek klasowy. Odbyły się zajęcia w terenie polegające na obserwacji drzew, kwiatów i warstw lasu. W zdobywaniu wiedzy pomagały przyrodnikom komputery i tablety.