413072102

Matematyka w praktyce

W ramach projektu unijnego nasi uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach. 
Uczniowie biorący udział w zajęciach projektowych z matematyki z klas 4-6 są podzieleni na 3 grupy. Pierwsza grupa to grupa wyrównawcza, której głównym celem jest rozwijanie oraz utrwalenie umiejętności matematycznych zdobytych do tej pory. Kolejne dwie grupy pracując głównie w grupach rozwijają kompetencje matematyczne. Poprzez gry dydaktyczne , pracę z komputerem, tabletem oraz z użyciem pomocy dydaktycznych rozwijają w szczególności: logiczne myślenie, umiejętność wyciągania wniosków oraz sprawne obliczanie prostych działań. 

Więcej zdjęć znajduje się na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy!